Wallstein Verlag

Buchenwald


Wykluczenie i przemoc 1937-1945/Ausgrenzung und Gewalt 1937 bis 1945

Hg. im Auftrag der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora von Volkhard Knigge in Zusammenarbeit mit Michael Löffelsender, Rikola-Gunnar Lüttgenau und Harry Stein, polnische Ausgabe


Katalog nowej stałej wystawy historycznej Miejsca Pamięci Buchenwald.


Obóz koncentracyjny Buchenwald prowadzony przez SS w latach 1937-1945 niecałe dziesięć kilometrów od Weimaru był jednym z najważniejszych narzędzi, które służyło reżimowi nazistowskiemu do rasistowskiej przebudowy Niemiec, a potem - Europy. Osadzeni w nim więźniowie codziennie spoglądali na napis wykuty w bramie wejściowej: »JEDEM DAS SEINE«

»KAŻDEMU ODDAĆ, CO MU SIĘ NALEŻY«. Ta sentencja, której znaczenie cynicznie przekręcono, miała legitymizować wykluczenie i przemoc stosowane wobec tzw. wspólnotowo obcych.
Nowa stała wystawa historyczna próbuje zgłębić pytanie, co to oznaczało dla ponad 270 tysięcy ludzi deportowanych do Buchenwaldu. W katalogu opracowanym na podstawie aktualnych ustaleń badawczych i kwerend prowadzonych w archiwach całego niemal świata pokazano także dotychczas nieznane dokumenty i zdjęcia. Rozprawy napisane przez takich renomowanych historyków jak Ulrich Herbert, Frank Bajohr albo Johannes Tuchel, oraz tekst byłego więźnia Buchenwaldu i pisarza Ivana Ivanjiego w obrazowy sposób przedstawiają charakterystyczne konteksty zbrodni nazistowskich, popełnionych w obozach koncentracyjnych.


Schreiben und Tilgen
Susanne Hantke

€36,00

Buchenwald

€19,80

Industrie und Holocaust
Annegret Schüle

€18,90

Parteidisziplin und Eigenwilligkeit
Philipp Neumann-Thein

€29,90

Ellrich 1944/45
Jens-Christian Wagner

€16,90

Journalist unter Goebbels
Peter H. Blaschke

€19,90

Die Todesmärsche von Buchenwald
Katrin Greiser

€49,00

Das sowjetische Speziallager Nr. 4 Landsberg/Warthe
Holm Kirsten

€9,90

Konzentrationslager Buchenwald 1937-1945

€14,50
nach oben